Cuti

Cuti merupakan hak bagi setiap pegawai, tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ada pun cuti bagi PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 Tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Silakan dibaca PP ini sehingga setiap PNS lebih memahami mengenai hak dan kewajiban tentang cuti.

PP-24-1976-Cuti-PNS

Ada pun jenis-jenis cuti tersebut adalah sebagai berikut :

  1. Cuti Alasan Penting
  2. Cuti Besar
  3. Cuti di Luar Tanggungan Negara
  4. Cuti Sakit
  5. Cuti Tahunan
  6. Cuti Bersalin